Novi zvuk logo

Најновије издање: 51

Novi Zvuk 51

Претходно издање: 50

Novi Zvuk 50

српски / english facebook

Упутства за ауторе

Адреса

Нови звук, међународни часопис за музику
Факултет музичке уметности, Универзитета уметности
Краља Милана 50, 11000 Београд, Србија
E-mail: new.sound.journal@gmail.com

Пријављивање радова подразумева да су у питању оригинални, необјављени радови, као и да се њихово објављивање не разматра на неком другом месту.

Број речи

Техничка упутства

Цитирање и референце

У напоменама, библиографске јединице наводити на следећи начин:

Књига
– Deryck Cooke, The Language of Music, London, Oxford University Press, 1959.

Чланак
– Hermann Danuser, "Zur Kritik der Musikalischen Postmoderne", Neue Zeitschrift für Musik, 1988, 12, 4–9.
– Michel Foucault, Pierre Boulez, "Contemporary Music and the Public", in John Rahn (Ed.), Perspective on Musical Aesthetics, New York/London, W. W. Norton & Company, 1994, 83.

После прве појаве, библиографске референце у напоменама наводити скраћено (Deryck Cooke, нав. дело.; Исто.). Користити скраћеницу Упор. уместо "упореди са".