Novi zvuk logo

Најновије издање: 61

Novi zvuk 61

Претходно издање: 60

Novi zvuk 60

српски / english facebook

Нови звук бр. 53-61 доступни су на платформи Open Journal System. — www.ojs.newsound.org.rs —

Нови звук, међународни часопис за музику je научни часопис у којем се промовишу музичка креативност и теоријски концепти о музици – музиколошки, етномузиколошки, аналитички, филозофски, естетички и други. У часопису се представљају савремена и традиционална српска музика у свету, али и провокативне теме везане за музику или научне дисцплине о музици других земаља. Широк опсег тема подразумева питања у вези са композиторским поетикама, новим композицијама, различитим истраживачким проблемима и тако даље, из аспекта аналитичке и контекстуалне, музиколошке интерпретације. Часопис садржи и преглед међународних фестивала нове музике, рецензије књига и компакт дискова, као и информације о одбрањеним мастер тезама, магистарским тезама и докторским дисертацијама.

Часопис се налази на ERIH листи – European Reference Index for the Humanities

На основу категоризације научних часописа за 2021. годину Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије
Нови звук је рангиран као међународни часопис (М23).

Издавање часописа финансијски подржавају:
Министарство науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије
Министарство културе и информисања Републике Србије
СОКОЈ – Организација музичких аутора Србије